JÓGOVÁ ŠKOLA

AIYIA je škola Ashtanga jógy v srdci Beskyd, certifikovaná v rámci Mezinárodní jógové aliance. A také  MŠMT akreditaci platnou pro získání živnostenského oprávnění “Lektor jógy”.

Věřím, ze Ashtanga je opravdu pro všechny… ať už zdravé, nemocné, lidi s omezením… je vždy na učiteli a na samotných lidech, zda chtějí něco změnit a dají učiteli šanci je pousnout “jinam”.

Stejně jako na hodinách jógy, i v “jógové škole” se snažím jógu předávat s respektem k tělu – člověku, s pokorou a úctou k vědění… Sama vím, že jsem na začátku dlouhé cesty. Vlastní praxí, učením druhých, ale i dalším studiem se vzdělávám a poznávám další stránky z této nikdy nekončící cesty…

Ráda bych vás pozvala na učitelské kurzy Ashtanga jógy.
Tyto kurzy TTC (Teacher Training Course) jsou certifikované v rámci Mezinárodní jógové aliance a také můžete získat MŠMT akreditaci, která vám bude sloužit k získání živnostenského oprávnění.

Tyto kurzy jsou vhodné pro všechny z vás, kteří byste se chtěli:

–  stát budoucími učiteli jógy (získáte možnost certifikace v rámci mezinárodní jógové aliance na úrovni RYT 200, případně vyšší E-RYT 200)

–  zdokonalit ve vlastní praxi a ve větší hloubce pochopit principy a metodu jógy

Nabízím dva komplexní kurzy (každý v rozsahu 100 hodin), které jsou samostatné, avšak jeden na druhý navzájem navazují. V rámci prvního kurzu se budeme věnovat první sérii Ashtanga jógy a ve druhém kurzu sérii druhé.