Konzultace

CESTA K SOBĚ

Aneb tak trochu jiná konzultace…

Věřím, že nejlepšími učiteli jsme si “my sami”, jen někdy se stane, že se jakoby ztratíme – odpojíme se od sebe sama, od své podstaty, od své duše.

Často se to stáva v situacích kdy nám je “ouzko”, kdy se necítíme dobře a přestaneme vnímat, poslouchat co nám naše tělo, naše duše říka… Jakoby se ztratíme sami v sobě.

A co dělám já?
Když mi to dovolíte a umožníte, stanu se na chvíli vaším průvodcem, parťákem na cestě za znovunalezením vašeho já… Protože když jej naleznete, bude vám krásně, spokojeně na světě, ve svém těle… Budete se mít rádi.

Věřím tomu, že za většinou nemocí a nepříjemností, které se nám dějí, muže psyché.
To že přestaneme vnímat sami sebe, začneme třeba pod nátlakem okolí potlačovat sami sebe, své potřeby a skončíme v tzv. začarovaných kruzích (stereotypní uvažování)… A mnohdy máme pocit, že není cesty ven. A já vám můžu pomci najít tu tzv. cestu ven za světlem, najít východisko, ukázat vám, jak začít poslouchat své tělo, duši, mysl, celé vaše Já.

Pokud byste chtěli více informací o tom, jak pracuji, zavolejte na tel.: 775 348 567.
Také se můžeme osobně sejít na nezávazné (cca 30minutové) schůzce, kde si můžeme popovídat
osobně 🙂.