VZDĚLÁNÍ A AKREDITACE

1. Series Ashtanga yoga

 •  Teacher Training (200 h / ČR – akreditace MŠMT)
 •  Teacher Training (200 h E-RYT / Indie)
 •  Teacher Training (200 h RYT / Slovensko)


2. Series Ashtanga yoga

 •  Teacher Training (200 h RYT / Slovensko)


WORKSHOPY

 •  Manju Pattabhi Jois
 •  Nancy Gilgoff
 •  David Williams
 •  Jaro Pávek
 •  Monika Rišková
 •  David Robson
 •  Mark Robberds

DALŠÍ VZDĚLÁNÍ

 •  REIKI (3. stupeň)
 •  One-Brain (7. stupeň)
 •  Kurzy Arteterapie
 •  Kurz: Pránajáma a Mudra (Indie)